روزه بعد از اسلیو معده

روزه بعد از اسلیو معده در چه شرایطی مجاز است ؟

بعد از عمل اسلیو عده ای از بیماران تمایل به روزه گرفتن دارند. خیلی از عزیزان هستند که بنا بر اعتقداتی که دارند میخواهند بدانند که آیا میشود بعد از انجام عمل جراحی اسلیو معده روزه بگیرند یا نه.با مطالع این متن متوجه خواهیم شد که آیا بعد از عمل اسلیو معده می‌توان روزه گرفت؟ …

روزه بعد از اسلیو معده در چه شرایطی مجاز است ؟ ادامه مطلب »